Over

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH te Utrecht) heeft voor de opleiding tot chirurg het land in acht regio’s verdeeld. Iedere regio bestaat uit een academisch of universitair ziekenhuis met omliggende (zogenaamde perifere) opleidingsziekenhuizen. In iedere regio afzonderlijk wordt de opleiding gecoördineerd door een eigen Regionale Opleidingscommissie (ROC). De opleiding Heelkunde in het noordoosten van het land is regio VI.

Regio VI beslaat heel noord en oost Nederland. In totaal zijn hier acht ziekenhuizen gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding tot chirurg.

De ROC vergadert vier keer per jaar, en heeft één keer per jaar een beleidsdag. De opleiders voeren twee keer per jaar in het UMCG selectiegesprekken met kandidaten die chirurg willen worden. De algemene informatie voor deze procedure is landelijk, en deze vindt u onder bijgaande link. Wanneer dat nodig is, hebben de opleiders los van de formele vergaderingen ook tussentijds contact met elkaar.

Leidend voor de opleiding is het landelijke opleidingsplan SCHERP, dat door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is ontwikkeld. Het regionale opleidingsplan is hiervan afgeleid. Daarnaast heeft ieder ziekenhuis weer lokale plannen en uiteindelijk heeft de aios in de regio een persoonlijke of individuele opleidingsplan met zijn of haar eigen leerdoelen.

Tot slot, over deze website:
Deze website heeft als doel de communicatie tussen opleiders en chirurgen in opleiding in regio VI te vergemakkelijken. Documenten die van belang zijn voor de acht ziekenhuizen kunnen hier worden gedeeld. De opleidersgroepen uit de acht ziekenhuizen moeten namelijk nauw met elkaar samenwerken om de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Want al brengt de arts-assistent lange periodes, soms zelfs jaren, door in een en hetzelfde ziekenhuis: het is de regio die de aios een volwaardige opleiding biedt..